Categories
     
Beautiful bokeh backgrounds download - 25 jpeg, ~ 6900 x 4600 px
Beautiful bokeh backgrounds download - 25 jpeg, ~ 6900 x 4600 px  2016-12-03  
Abstract bokeh JPEG Textures - 20 JPEG, ~ 5000x 4000 px ( free bokeh textures, free download )
Abstract bokeh JPEG Textures - 20 JPEG, ~ 5000x 4000 px ( free bokeh textures, free download )  2015-07-11  
Shiny sparkling bokeh textures ( free bokeh textures, free download )
Shiny sparkling bokeh textures ( free bokeh textures, free download )  2015-02-22  
Beautiful bokeh texture for design 42 jpeg, max 3000 x 4500 px ( free bokeh textures, free download )
Beautiful bokeh texture for design 42 jpeg, max 3000 x 4500 px ( free bokeh textures, free download )  2015-02-20  
Beautiful bokeh textures 15 jpeg, 5184 x 2920 px ( free bokeh textures, free download )
Beautiful bokeh textures 15 jpeg, 5184 x 2920 px ( free bokeh textures, free download )  2015-02-04  
Bright glowing backgrounds
Bright glowing backgrounds  2014-12-15  
Background bokeh effect
Background bokeh effect  2014-11-17  
Glitter, beauty Bokeh textures 26 jpeg, 5000 x 3500 px ( free bokeh textures, free download )
Glitter, beauty Bokeh textures 26 jpeg, 5000 x 3500 px ( free bokeh textures, free download )  2013-10-14  
Backgrounds bokeh from Gala3D
Backgrounds bokeh from Gala3D  2013-02-13  
Bokeh textures set 140 jpeg + png, max 7086 x 7086 px
Bokeh textures set 140 jpeg + png, max 7086 x 7086 px  2012-11-21  
10 backgrounds for your creative activity - With glares
10 backgrounds for your creative activity - With glares  2011-09-02